1. Вступ

1.1 Актуальність теми досвіду

День сучасної людини в нашій країні надзвичайно динамічний, насичений різноманітними справами, питаннями, проблемами. Він значно відрізняється від життя людей минулого століття і зумовлений низкою факторів: високими темпами науково-технічного прогресу, змінами в соціально-економічній сфері життя, її нестабільністю і високою ритмом.

Сучасні діти відрізняються від попередніх поколінь досить високим рівнем розвитку інтелекту, потреб, можуть відкидати загальноприйняті норми, своєю поведінкою і поглядами на життя вражати і дивувати оточуючих, бути жорстокими, агресивними, «бунтівними» проти батьків. У чому ж причина такої поведінки? Завдяки ЗМІ, наявності комп'ютерів, мобільних телефонів і інших сучасних гаджетів збільшується обсяг, доступної і швидко одержуваної інформації як батьками, так і їхніми дітьми. Нерідко дорослі, зайняті своїми проблемами і справами, щоб відвернути дітей, садять їх перед телевізором, включають будь-який мультфільм або програму і залишають їх один на один з цим джерелом інформації, абсолютно не замислюючись про те, що вони засвоять і яке враження отримають. В отриманій інформації через телевізор, Інтернет є як негативні, так і позитивні моменти. По-перше, сучасні мультфільми нерідко містять в собі велику кількість агресії, жорстокості і насильства, а дитяча психіка вбирає все, що сприймає дитина, відображаючи сприйняте в його діях і поведінці.

На думку вчених, саме безконтрольне гоглинання інформації є одним з факторів прояви агресії і жорстокості у дітей по відношенню до однолітків і тваринам. По-друге, безконтрольність перегляду телепередач, відсутність їх дозування, тривала фіксація погляду на телевізійному або планшетному екрані можуть негативно позначитися на психічному і фізичному здоров'ї дитини у вигляді втоми, зниження зору і наслідків гіподинамії. Тож є одна перевага у гаджетів, яку не можна обійти стороною. Всі сенсорні екрани, кнопки на телефоні, джойстики та інше сприяють координації рухів, розвитку дрібної моторики, логічного мислення й мови. Користуючись такими пристроями, дитина вчиться зосереджувати свою увагу на певному об'єкті, темі, тренує зорове і слухове сприйняття, вчиться співвідносити слово з дією, опановує нові практичними вміннями і навичками роботи.

В умовах сьогодення, коли більшість сімей стурбовані рішенням проблем економічного «виживання», посилилася тенденція відсторонення багатьох батьків від вирішення питань виховання та розвитку дітей. Переважна частина сучасних батьків перекладає. Відповідальність за розвиток своєї дитини на соціальні інститути, а саме дошкільний навчальний заклад та школу. Інша ж частина свій обов`язок перед суспільством і державою розуміє, але часто не знає, як саме правильно виховувати і розвивати дитину. Закон України «Про дошкільну освіту» покладає на сім`ю велику відповідальність. У статті 8 «Роль сім`ї в дошкільній освіті» зазначено: п.1. «Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти», п.2. «Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі», п.3. «Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності». Закон України «Про охорону дитинства» стаття 8. Право на достатній життєвий рівень «Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України».

Як складно буває «достукатися» до батьків! Як нелегко пояснити батькам, що дитину треба не тільки нагодувати та придбати красивий одяг, але й спілкуватися з ним, навчити його думати, міркувати. Як змінити такий стан? Як зацікавити батьків до спільної роботи? Як зробити батьків учасниками виховного процесу? Взаємодія ДНЗ та сім'ї вкрай важливо, як мінімум, для того, щоб не нашкодити дитині, а як максимум, - запобігти можливим проблемам, щоб дитина росла здоровою і фізично, і психологічно.

А. Сухомлинський підкреслював: «От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».

Тому, в 2013 році, на засіданні педагогічної ради колектив прийняв рішення створити клуб для батьків «Школа батьківства».

1.2 Мета досвіду

1. Встановити з сім’ями вихованців партнерські відносини .

2.Озброїти батьків системою психолого-педагогічних знань та вмінь необхідних для організації сімейного виховання дошкільників.

3. Залучити батьків до участі у різних заходах ДНЗ.

Плідною робота може бути тільки за умови тісної співпраці всіх служб дошкільного навчального закладу, де визначено важливу роль кожного з фахівців:

- керівника дошкільного навчального закладу в організації співпраці з родинами вихованців;

- методичної служби в удосконаленні взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків;

- практичного психолога у забезпеченні психологічного супроводу взаємодії з родинами;

- інструктора з фізичного виховання щодо формування позитивного ставлення батьків до здорового способу життя;

- вчителя-логопеда у взаємодії з дітьми та їх батьками в корекційній та консультативній роботі;

- музичного керівника у творчому розвитку вихованців та залученні батьків до участі у художньо-естетичних заходах дошкільного навчального закладу.

У взаємному стимулюванні роботи над собою, розкритті своїх здібностей і творчих сил – суть взаємозв’язку сімейного та суспільного виховання у теперішній час і в майбутньому. Це має спонукати дошкільний навчальний заклад до пильнішого вивчення запитів, потреб і вимог сучасної сім'ї, до розширення форм взаємодії з батьками чи особами, які їх замінюють. Тому дошкільний заклад має стати відкритим закладом, де батьки не тільки спостерігають за освітнім процесом, а й беруть активну участь у його житті.

Співпраця з родинами вихованців не повинна обмежуватись якісним виконанням їх соціального замовлення щодо виховання та навчання дітей, батьки яких сьогодні хочуть бачити «конкурентоспроможними» та максимально підготовленими до навчання у школі. Важливою у співпраці з кожною сім’єю є допомога батькам зрозуміти і сприйняти сучасні орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її всебічний розвиток. Такий підхід передбачає сприйняття дитини як унікальної особистості, визнання її прав, ставлення до неї як до суб’єкта з власними потребами. А це вимагає від батьків володіння певними знаннями про закономірності розвитку дитини.

1.3 Етапи створення досвіду, завдання, методи, форми та прогнозований результат

Роботу щодо залученню батьків до спільної діяльності вела за трьома етапами: діагностичний етап: вересень-жовтень 2013 року, пошуково-практичний етап листопад-квітень 2014 року, формувально-узагальнювальний етап: 2015 рік.

Етапи створення досвіду Завдання Методи Форми та прогнозований результат
Діагностичний етап: вересень-жовтень 2013 року Вивчення запитів, потреб і вимог сучасної сім'ї, встановлення контакту Анкетування Бесіди Аналіз зібраних даних. Побудова певного алгоритму роботи
Пошуково-практичний етап: листопад-квітень 2014 року

Пошук дієвих форм роботи.

Залучення родини в єдиний освітній простір.

Моделювання та планування

Підвищення теоретичних знань по темі. Конспекти практичних занять з батьками
Формувально-узагальнювальний етап: 2015 рік Оцінка результативності досвіду. Здійснити редакційне оформлення матеріалів досвіду. Оформлення матеріалів досвіду Оцінювання ефективності та розповсюдження матеріалів педагогічного досвіду.

1.4 Провідна педагогічна ідея досвіду

Наданий досвід роботи висвітлює сучасну модель взаємодії дошкільного закладу з родинами вихованців засобами сучасних, інтерактивних форм роботи через максимальне використання мережі Інтернет, сайту ДНЗ, залучення батьківської громадськості до співпраці, організацію консультаційного клубу «Школа батьківства», яка ґрунтується на повазі до особистості дитини, турботі про її всебічний розвиток.

Одним з важливих факторів сприятливого розвитку дитини є єдність вимог до дитини як з боку педагогів, так і його батьків. Це аксіома сучасної педагогіки. Обов'язком сім'ї є створення умов для всебічного розвитку особистості дитини. При цьому батьки повинні усвідомлювати значення цього процесу.

1.5 Умови в яких створювався досвід

Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 175 «Оленка» Запорізької міської ради Запорізької області

Завідувач ДНЗ № 175 Яценко Ольга Вячеславівна

Адреса:69093, м. Запоріжжя, вул. Ногіна, буд. 3;

Телефон 223-62-86.

E-mail: dnz175@ukr.net

Сайт ДНЗ: http://dnz175.edukit.zp.ua

Кiлькiсть переглядiв: 769

Коментарi