2.Теоретична частина.

2.1. Система роботи щодо оптимізація взаємодії сім`ї і дошкільного закладу.

1. Діагностичний етап

З метою вивчення сім'ї, з'ясування освітніх потреб батьків, встановлення контакту з її членами, для узгодження виховних впливів на дитину ми почали роботу з анкетування «Чи знаєте ви свою дитину?», «Які ви батьки?», «Вплив сімейної атмосфери на розвиток дитини». ДНЗ відвідують 271 дитина. Аналіз показав: 84,1 % вихованців ДНЗ живуть у повних сім'ях, 15,9 % в неповних сім'ях. Контингент батьків неоднорідний за освітою і професійною належністю (службовці, педагоги, робітники). У переважній більшості молоді батьки, мають середню професійну освіту. 56,3 % сімей складають сім'ї з однією дитиною, 30% - з двома дітьми, 3,3 % - з трьома дітьми, 1,5 % - з мають у родині чотири дитини, 1,9 % сімей мають – п’ять дітей, 7 % складають багатодітні сім ї. 50% батьків недостатньо поінформовані про діяльність ДНЗ, 50% - готові до співпраці. Такий аналіз дозволив виділити три групи батьків: перша група-батьки, які із задоволенням беруть участь у освітньо-виховному процесі, бачать цінність будь-якої роботи дошкільного закладу; друга - які беруть участь за умови відповідної мотивації; третя - спостерігачі.

Отримавши реальну картину, на основі зібраних даних, ми проаналізували особливості родинних зв'язків кожної дитини, специфіку сім'ї та сімейного виховання дошкільника, виробили тактику свого спілкування з кожним. Це допомогло краще орієнтуватися в педагогічних потребах кожної сім'ї, врахувати її індивідуальні особливості.

Ми розробили певний алгоритм, який можна назвати «приєднання» батьків до освітнього процесу. Спочатку, це були кількісні показники присутності батьків.

2. Пошуково-практичний етап:

Використовуючи традиційні форми роботи з батьками, такі як групові батьківські збори; консультації; дійшли висновку, що вони мало дієві. Враховуючи проблеми сьогодення, батьків не цікавить надрукована консультація або інформація «До уваги батьків…», тощо. Як залучити батьків у процес виховання і розвитку дітей? Як зробити їх активними учасниками, а не пасивними слухачами? Для ефективної взаємодії з сім'єю недостатньо одного бажання співпрацювати. З цією метою опрацювши методичну літературу із різних галузей знань (педагогіка, психологія), Інтернет ресурси щодо встановлення з батьками партнерських відносин творча гупа педагогів-однодумців займалась пошуком дієвих форм роботи з батьками. У процесі опрацювання анкет батьків дозволило отримати інформацію про проблеми, які турбують, з якими батьки стикаються в повсякденному житті, виявити їх запити та сподівання щодо майбутнього дитини. Виявити все вищезазначене допомагають не тільки особисті бесіди, анкетування, але і самостійний вибір тем для обговорення з примірного переліку питань з кожного розділу програми, запропонованими нами. Вони знаходяться у кожній віковій групі в куточку для батьків.

Анкетування, співбесіди з батьками свідчать про зростання попиту на консультативну допомогу з актуальних питань: зміцнення здоров’я дітей, формування взаємовідносин з однолітками, покращення результативності корекційно – відновлювальної роботи, підготовки до школи. Переважна частина батьків бажає, щоб дитина була ґрунтовно підготовлена до шкільного навчання. Виходячи з цього, довелося роз’яснювати батькам, що найкраще готова до школи та дитина, яка вміє гратися, яка вміє спілкуватися з людьми – дітьми та дорослими. Аналіз запитів і підштовхнув нас до створення консультативного клубуу «Школа батьківства», тематику якого було побудовано на запитах та проблемах батьків. З урахуванням побажань і пропозицій,спланували роботу. Заняття «Школи батьківства» проходять 1 раз на місяць. Форми проведення різноманітні: тренінги, інтерактивні ігри, семінарські заняття, практикум з елементами арт-терапії, тощо. «Школу батьківства» батьки можуть відвідувати разом з дітьми.

В ході занять, що проходять на основі інтерактиву, батьки набувають практичного досвіду щодо налагодження позитивної взаємодії з дитиною і безумовного прийняття її. На заняття консультативного клубуу запрошуємо вузьких спеціалістів ДНЗ: практичного психолога, вчителів-логопедів, інструктора з фізичного виховання, соціального педагога. Надалі батьки висловлюють свої пропозиції щодо тем для майбутніх обговорень та допомогу якого спеціаліста вони бажали отримати.

Так, як ДНЗ комбінованого типу, який відвідують діти з вадами мовлення, то першочергово до плану школи, було включено практикум з елементами тренінгу «Співпраця дошкільного закладу і сім’ї у подоланні мовних вад дітей дошкільного віку», де були розкриті вікові особливості розвитку дітей, засоби розвитку в них комунікативних якостей, які впливають на підготовленість до навчання та спілкування дітей в школі. Під час тренінгу, разом з вчителем – логопедом Суховою О.Ю., переконали батьків в необхідності розвивати й удосконалювати мовлення дітей через гру; познайомили з мовними іграми – помічницями, докладніше можна дізнатися в електронному журналі «Балакунчик» на сайті ДНЗ: http://dnz175.edukit.zp.ua.

У зв’язку з подіями на Сході України у грудні 2014 року було оголошено святкову акцію «Подаруй воїну свято!». Всі небайдужі родини залучилися до започаткованої акції. Разом з батьками було зібрано: продукти харчування, теплі речі, предмети гігієни, виготовлено листівки від дітей, обереги. Всі ці речі було передано батальйону «Азов».

Одним з актуальних питань щодо розвитку дітей є повноцінний фізичний розвиток та зміцнення здоров’я, тому одна із зустрічей з батьками були присвячена темі: «Будьмо здорові!» В процесі інтерактивного заняття, разом з інструктором з фізичного виховання Ксендзовою О. Ю., обговорювали питання залучення дітей до здорового способу життя, організації ігор на дозвіллі, зміцнення здоров'я, формування рухових навичок і розвиток фізичних якостей, тощо. Були надані рекомендації по обладнанню спортивного куточка вдома. До уваги батьків було представлено відеоролик з заняття фізкультурою, у ході якого були висвітлені оздоровчі технології, які батькам рекомендовано використовувати з дітьми вдома. Разом з інструктором доводили, що фізичний розвиток дітей є одним зі складових щодо готовності дітей до навчання у школі.

Під час організації заняття ігротека для батьків «Гра - забава» приймала участь практичний психолог ДНЗ Храпач В.Є. Батьки дізналися: як правильно обладнати дитячу кімнату, які іграшки потрібні дітям дошкільного віку, відповідність їх до санітарних норм. А рубрика, організована практичним психологом, «Домашня ігротека» познайомила з простими іграми для дітей, в які батьки отримали змоглу практично пограти. Також батьки отримали практичні матеріали: «Ігри на кухні», «У вільну хвилинку», «По дорозі у садок» опрацювавши їх, можуть пограти з дитиною в будь-який зручний для них час.

У ході проведення зустрічі на тему «Помилки виховання в сім'ї, їх наслідки» намагались розкрити батькам, що їх дитина особистість, з власними потребами, яка потребує підтримки з боку батьків. Під час занять батьки беруть безпосередню участь, діляться сімейним досвідом щодо виховання та розвитку дітей.

Важливою ланкою в системі спільної роботи дошкільного закладу і сім'ї є залучення батьків до безпосередньої участі у організації свят і розваг. Одним з прикладів «День Матері», «Фітнес разом», тощо. Така форма роботи дала певні результати:де батьки з позиції «глядачів» стали активними учасниками та помічниками. Створена атмосфера взаємоповаги.

Цікавою формою проведення школи є «Творча майстерня з виготовлення іграшок власноруч» перед організацією свят. Це творчість дітей та батьків на різні теми: «Майстри моєї сім`ї», «Краща новорічна іграшка», тощо. Це стало стимулом розвитку естетичних почуттів наших вихованців, стимулом до спільної діяльності дітей і батьків.

Учасників таких майстерен, виставок відмічаємо подяками, які розташовуються у батьківських куточках.

Важливим показником результативності роботи дошкільного навчального закладу є готовність дитини до навчання у школі. На сьогоднішній день показником ефективності реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти є його наступність зі стандартами початкової школи. Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя, передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Робота з цього питання проводилася спільно з практичним психологом Храпач В.Є. Практикум «Підготовка руки дошкільника до письма», тренінг «Ваша дитина - майбутній школяр» дозволили розширити та уточнити знанння батьків з питань підготовки дітей до школи.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Працювати по-сучасному допомагає наявна комп’ютерна техніка яка є у дошкільному закладі. Зібрана інформація – презентації (на електронних носіях), направлена на створення сприятливого психоемоційного клімату, формування позитивних установок у свідомості батьків.

Особливою популярністю користується сайт ДНЗ. Тим батькам, які ще не приєдналися до нашого консультативного клубу, пропонуємо заглянути на сайт ДНЗ та отримати відповідную інформацію. Регулярне розміщення фотографій на сайт, знайомить батьків про перебіг подій з життєдіяльністю їх дітей у ДНЗ. А в батьківських куточках розташували адресу сайту ДНЗ та оголошення «Сьогодні відбулося ….» .

Стаючи активними учасниками освітнього процесу, мами й тата почувають себе "гарними батьками", оскільки вносять свій внесок у навчання й отримують нові вміння. Участь батьків у освітньо-виховному процесі має наступні плюси:

·​ вони можуть спостерігати за своїми дітьми на тлі їхніх однолітків, що дає можливість краще розібратися в питаннях розвитку дитини, навчитися й вдома застосовувати необхідні методи виховання;

·​ у батьків формується більш висока оцінка досягнень своїх дітей і гордість за них;

·​ розвивається розуміння процесу навчання дітей дошкільного віку;

·​ формується правильне розуміння можливостей навчання й складностей, які із цим зв'язані;

·​ виникає довіра до вихователів і інших співробітників дошкільного закладу;

·​ батьки навчаються видам діяльності, якими можна із задоволенням займатися з дітьми вдома;

·​ дорослі знайомлять із друзями своїх дітей, про яких дізнаються із розповідей сина або дочки;

·​ установлюються тривалі дружні зв'язки з іншими батьками.

А ось що відбувається з дітьми, коли вони бачать своїх батьків у ДНЗ:

·​ у їхній свідомості виникає позитивний зв'язок між родиною та дошкільним закладом: якщо діти почувають, що членів їхньої родиниприймають у садку з відкритим серцем, то в них виникає більш довірливе ставлення до працівників;

·​ присутність і участь батьків на заняттях робить дітям особливу приємність, допомагає їхнім успіхам;

·​ у дитини спостерігається буквально зліт почуття власної гідності, навіть якщо участь членів родини носить рідкий і нетривалий характер;

·​ знайомство з іншими дорослими розширює соціальний досвід і дає позитивні моделі для наслідування;

В. О. Сухомлинський сказав: «Діти - це щастя, створене нашою працею. Заняття, зустрічі з дітьми, звичайно, вимагають душевних сил, часу, праці. Але, адже і ми щасливі тоді, коли щасливі наші діти, коли їх очі наповнені радістю ».

З метою визначення ступеню задоволення батьків якістю проведених занять «Школи батьківства» оформлено Книгу відгуків, до якої батьки вность свої відгуки та пропозиції.

3. Формувально-узагальнювальний етап:

Творча група педагогів дійшла висновку, що встановлення і підтримання педагогічної взаємодії «діти – батьки – педагоги» необхідно будувати на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправного партнерства, де батьки виступають не тільки спостерігачами за освітнім процесом, а є однодумцями та активними учасниками. На основі отриманих результатів, дійшли до висновку, що використані форми роботи, несуть певні наслідки, а саме: налагодження дружних стосунків з сім`ями, які небайдуже ставляться до розвитку і виховання своїх дітей, достатня активність батьків у спільних заходах. Багато хто з батьків усвідомили важливість співпраці з вихователями. Якщо раніше ступінь включеності батьків до організації освітнього процесу була така: пасивні - 65%, активні учасники - 35%, то на даний момент залишаються пасивними лише 20% батьків. Індивідуальні співбесіди з батьками показують. Що багато хто з них змогли підвищити рівень педагогічних знань, умінь і навичок.

Постійний контакт з сім'єю дозволив пробудити почуття прихильності і довіра батьків до дошкільного закладу, створити атмосферу єдності інтересів.

Підсумком роботи «Школи батьківства» за два роки, є відгуки батьків про її функціонування у Книзі відгуків.

Репрезентація досвіду.

Досвід був репрезентований в дошкільному закладі на засіданні педагогічної ради.

Проблема викликає зацікавленість у коллег ДНЗ, особливо молодих спеціалістів, в яких замало досвіду роботи з батьками. Репрезентація досвіду через сайт ДНЗ

Кiлькiсть переглядiв: 563

Коментарi